Tính Năng Bí Cảnh Kì Ảo

02/06/2021

- Là một hoạt động vô cùng hấp dẫn cũng như mang đến nhiều tài nguyên giúp các Chúa Công gia tăng chiến lực trên con đường thống nhất Tam Quốc , Tiểu Muội xin gửi tới các Chúa Công một số lưu ý khi tham gia hoạt động Bí Cảnh Kỳ Ảo .
- Điều kiện mở : Vượt qua Chương 2 Ải 11
- Trong Bí Cảnh Kì Ảo , Chúa Công sẽ khám phá các cơ duyên ,tiêu diệt những kẻ địch chặn đường để thu được tài nguyên to lớn như tinh thiết, đá cường hóa , bản vẽ trang bị…- Ở đầu mỗi bí cảnh sẽ có Chợ để Chúa Công mua các vật dụng cần thiết như thẻ đào , thẻ trưng thu , thuốc hồi phục …- Sau khi đánh bại toàn bộ kẻ địch trong Bí cảnh , Chúa Công sẽ được lên tầng tiếp theo , tuy nhiên chênh lệch lực chiến giữa các tầng bí cảnh là rất lớn , các Chúa Công nên cân nhắc lực chiến của bản thân trước khi khiêu chiến các quái vật của tầng cao hơn vì nếu toàn bộ các Tướng sở hữu tử trận , Chúa Công sẽ phải đợi tới lần reset Bí Cảnh để được tham gia lại hoạt động .
- Chúc các Chúa Công bách chiến bách thắng!                 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ