[Giới Thiệu Tướng] Đại Kiều

03/06/2021

Vợ Tôn Sách , cùng với em gái Tiểu Kiều được gọi là Mỹ Nữ “Nhị Kiều”. Không giỏi chiến đấu , tính cách ôn hòa, nhưng luôn ủng hộ Tôn Sách, đến chiến trường chiến đấu. 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Trợ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ