[Giới Thiệu Tướng] Đổng Trác

03/06/2021

Tự trọng Dĩnh, con nuôi là Lữ Bố, vào kinh theo lời Hà Tiễn, dung vũ lực phế Thiếu Đế, dời kinh về Trường An. 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Thủ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ