[Giới Thiệu Tướng] Gia Cát Lượng

03/06/2021

Tự Khổng Minh, vì báo đáp Tam Cổ Chi Lễ mà theo Lưu Bị. Là người thông minh, công tư phân minh, được dân chúng tín nhiệm. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ