[Giới Thiệu Tướng] Hạ Hầu Uyên

03/06/2021

Tự Diệu Tài, em họ của Hạ Hầu Đôn, luôn theo cạnh Tào Tháo. Hạ Hầu Uyên có tiễn thuật xuất thần. 

Quốc: Ngụy

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ