[Giới Thiệu Tướng] Hoa Đà

03/06/2021

Tự Nguyên Hóa, cả đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, được hậu thế mệnh danh “Ngoại Khoa Thánh Thủ’. 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Trợ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ