[Giới Thiệu Tướng] Hoàng Nguyệt Anh

03/06/2021

Vợ của Gia Cát Lượng, con gái Hoàng Thừa Ngạn. giỏi võ nghệ, học rộng biết nhiều, luôn đứng sau hỗ trợ Gia Cát Lượng. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ