[Giới Thiệu Tướng] Lữ Bố

03/06/2021

Tự Phụng Tiên, võ nghệ cao cường, giỏi bắn cung phi ngựa. Được khen ngợi là “Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố”. 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ