[Giới Thiệu Tướng] Lữ Mông

03/06/2021

Tự Từ Minh , vốn chỉ là một vị tướng thô lỗ, sau nghe lời Tôn Quyền chăm lo đèn sách , trở thành người trí dung song toàn.



 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ