[Giới Thiệu Tướng] Lục Tốn

03/06/2021

Tự Bá Ngôn, vị tướng thanh liên với tôn chỉ luôn thành thực. Trong trận Di Lăng, thống lĩnh quân Ngô phá đại quân Lưu Bị. 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ