[Giới Thiệu Tướng] Quan Vũ

03/06/2021

Tự Văn Trường, trọng nghĩa khí, võ nghệ cao cường. Là một anh hùng rất hiếm có. 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ