[Giới Thiệu Tướng] Thái Văn Cơ

03/06/2021

Con gái Thái Ung, tinh thông âm luật. Không may bị Hung Nô bắt, sau được Tào Tháo cứu. 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Trợ

Tags:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ