[Giới Thiệu Tướng] Thủy Tinh

03/06/2021

Thủy Tinh, Thần Biển Cả, có phép vẫy tay nước ào ào dâng cao, thuồng luồng, ba ba nổi lên mặt nước. 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ