[Giới Thiệu Tướng] Tôn Kiên

03/06/2021

Tự Văn Đài , có tính các của một Quân Chủ thông minh, một dũng tướng, phụ thân dịu dàng. Từng làm Thái Thú Trường Sa 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Phép - Thủ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ