[Giới Thiệu Tướng] Tôn Quyền

03/06/2021

Tự Trọng Mưu, con thứ Tôn Kiên, em Tôn Sách . Là nhân tài trị Quốc, sau thành Quân Chủ anh minh. 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công


 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ