[Giới Thiệu Tướng] Tôn Sách

03/06/2021

Con trưởng Tôn Quyền, gọi là “Tiểu Bá Vương”. Tính cách tự do, cởi mở và tốt bụng với người khác. Quy tụ nhiều tài năng xuất chúng xung quanh, tạo nền tảng chi nước Ngô. 

Quốc: Ngô

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Thủ

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ