[Giới Thiệu Tướng] Triệu Vân

03/06/2021

Tự Tử Long, một trong Ngũ Hổ Tướng. Võ nghệ cao cường, phò tá Lưu Bị giài đại nghiệp.


 

Quốc: Thục

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Gần - Vật - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ