[Giới Thiệu Tướng] Trương Giác

03/06/2021

Giáo tổ của Thái Bình Đạo. Nhân loạn thế tập hợp quân Khăn Vàng, chống lại nhà Hán. Tự xưng “Thiên Công Tướng Quân”.

 

Quốc: Quần

Phẩm: Đỏ

Tính chất: Xa - Phép - Công

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ